top of page
Image by NEOM

Ervaring met

Ieder mens is anders, en we krijgen allemaal onze levenslessen, bagage en ervaringen mee. Een groep mensen kan allemaal hetzelfde meemaken, maar er toch anders op reageren en het anders beleven. Wat voor de één weinig voorstelt kan voor iemand anders zeer traumatisch zijn en alles daartussen. Om die reden zie ik het als één van mijn prioriteiten iemand te ontmoeten met alles wat er is.

 

Bij mij mag alles er zijn (zonder oordeel). Samen kunnen we kijken naar wat de reden is dat je bent hoe je nu bent en waar je staat. En wat je nodig hebt om te bewegen naar een richting die meer balans en vreugde geeft. Stuur mij gerust een berichtje om in contact te komen of om elkaar te gaan ontmoeten. 

Kennis en ervaring 

Binnen De Pioen kan je met al je vragen terecht. De expertise ligt bij; 

* Vroegkinderlijk trauma

* Hoog sensitief (HSP)

* Faalangst

* Burn-out

* Narcisme

handen vasthouden

Vroegkinderlijk trauma

Vanaf het moment dat de conceptie heeft plaats gevonden is er leven en een lichamelijk bewustzijn. De mind is er nog niet en kan daardoor nog niks onthouden. Ieder wezen dat ontstaat hoopt in liefde, veiligheid en geborgenheid te ontstaan, ter wereld te komen en zeker in de kwetsbare jaren waarin het afhankelijk is te krijgen wat het nodig heeft. 

 

Lang is er gedacht dat jonge kinderen ernstige gebeurtenissen in de eerste periode van hun leven niet konden voelen en zich er niet bewust van waren. Inmiddels weten we dat de ervaringen die je opdoet in de moederschoot, tijdens het geboorteproces en/of in de eerste levensjaren zo overweldigend kunnen zijn dat het je kan traumatiseren. 

Vroegkinderlijke trauma's hebben invloed op de ontwikkeling en het leven van een mens. Denk bijvoorbeeld aan gedrags-, relatieproblemen en gezondheidsklachten. Dit lijkt onwaarschijnlijk, maar als je je hier in verdiept zal je begrijpen dat het wel degelijk invloed heeft. 

Er zijn voorbeelden te over; maar om een beeld te vormen hier een paar voorbeelden waardoor vroegkinderlijk trauma kan ontstaan; 

Je ouders zorgen tijdig voor een schone broek en eten en drinken. Je hebt een bed om in te slapen en wordt op tijd gewassen. Verder kijken je ouders weinig naar je om en hebben weinig tijd voor je. Ze zijn emotioneel afwezig en doen jou hierin tekort. De geborgenheid en liefde die je nodig hebt wordt onvoldoende / niet geboden. 

Tijdens de zwangerschap van je moeder krijgt haar moeder een ernstig ongeval en is het heel spannend of zij dat gaat overleven. Je moeder leeft tussen angst en vrees en is intens verdrietig. 

Na je geboorte blijk je fysiek niet helemaal in orde en wordt je geopereerd en kom je alleen in je bedje te liggen zonder je moeder. Er zijn felle lichten, vreemde handen en weet je niet wat je gebeurt. 

In je derde levensjaar heb je alweer ontstoken keelamandelen en wordt er besloten dat deze verwijderd moeten worden. Je gaat naar een vreemde ruimte met vreemde mensen die je van alles zeggen te moeten doen. Je bent bang en wil naar je ouders. Je probeert weg te komen, maar wordt vastgepakt en op bed gehouden. Er wordt een kapje over je neus en mond gedaan en je weet niks meer. 

Vaak zijn we ons psychisch niet bewust van deze trauma's. Zoals eerder gezegd onze mind werkt nog niet zoals deze doet op volwassen leeftijd. Ons lichaam heeft alleen wel onthouden wat er gebeurd is. Hierdoor blijft het lichaam op een alerte stand staan omdat het wil voorkomen dat je opnieuw in een soort gelijke situatie komt. Jij (en alle verschillende delen / stemmetjes) in jou zullen doen of laten wat nodig is om her traumatisering te voorkomen. Je kan bijvoorbeeld schrikachtig worden, juist heel snel emotioneel / agressief reageren, mensen niet meer kunnen vertrouwen en dichtbij laten komen waardoor je bijvoorbeeld geen diepe liefdesrelatie durft aan te gaan of je krijgt zelfs fysieke klachten omdat bepaalde delen in jou geen kans krijgen om te rusten en daarmee te herstellen. Van al deze bovenstaande symptomen zijn we ons vaak niet geheel bewust en hebben wel een grote invloed op ons leven. 

Daarom kan het je helpen om hier samen naar te kijken en bewustzijn te krijgen van een eventueel vroegkinderlijk trauma. Of als je al weet dat je die hebt, het de ruimte te geven die het nodig heeft om het een plek te geven en zo weer meer balans in je leven te krijgen, wel een diepe liefdesrelatie aan te durven gaan enzovoort. Mocht je dit willen, dan stuur me een berichtje, zodat we elkaar kunnen gaan ontmoeten en samen kunnen kijken of ik iets voor je kan betekenen. 

Image by nameofmin

Hoog sensitief (HSP)

Hoog gevoelig en hoog sensitief. 2 woorden die in de volksmond vaak door elkaar gebruikt worden en voor hetzelfde bedoelt worden. Namelijk iemand die gevoelig is voor harde of veel prikkels via zicht, reuk, smaak, gehoor en qua gevoel. Wat veel mensen niet weten is dat er een verschil is in hoog gevoelig en hoog sensitief. Je kan zowel hoog gevoelig als hoog sensitief zijn, maar ook maar één van beide hebben. 

 

 

Hoog sensitiviteit is namelijk iets dat is aangeboren net als bijvoorbeeld de kleur van je ogen. Kleuren, geuren, smaken en geluiden komen veel intenser binnen en worden dan ook harder of heftiger ervaren dan bij mensen die niet sensitief zijn. Mensen met een hoge sensitiviteit zijn over het algemeen vaak intuïtief, heel precies, secuur en plichtsgetrouw. Ze hebben kwaliteit hoog in het vaandel staan en hebben daarmee vaak een hoge maatstaaf voor zichzelf. De keerzijde is dat mensen met een hoge sensitiviteit ook snel(ler) overweldigd zijn door alle indrukken. Doordat je alle details opmerkt en alles heftiger binnenkomt kan je zenuwstelsel overprikkeld raken. Daarbij is een logisch gevolg dat je sneller uitgeput raakt. Mensen met een hoge sensitiviteit zijn empathisch en merken kleine dingen op die anderen niet opmerken. 

Hoog gevoeligheid is niet aangeboren en gaat over een verhoogde kwetsbaarheid of overgevoeligheid die zich uit in een (over)emotionele reactie. Een opeenstapeling van stress die niet op tijd kan ontladen is een voorbeeld van een (over)emotionele reactie. Deze mensen lijken ook steeds minder te kunnen verdragen. Je ziet dit ook vaak bij mensen met een burn-out dat zij vlak voor en tijdens een burn-out hoog gevoelig zijn. 

Als je één van beide hebt, of zelfs allebei kan het zijn dat het een uitdaging geeft waar je zelf niet goed weet hoe daar vorm aan te geven. Samen kunnen we kijken waar voor jou de triggers liggen waardoor je overprikkeld raakt en op zoek gaan naar wat jou helpt om de overdadige prikkels weer af te laten vloeien, zodat je beter in balans kan blijven en niet te snel oververmoeid raakt. Stuur me gerust een berichtje om eens kennis te maken en eventueel samen op pad te gaan de triggers te zoeken en het hoofd te bieden. 

Hoog sensitief

Hoog gevoelig

Image by Melanie Wasser

Faalangst

Iedereen kent het gevoel wel dat wanneer je iets moet doen/presteren voor een groep of je ergens op beoordeeld wordt dat daar wat spanning bij komt kijken. Met een gezonde spanning is niks mis en kan je zelfs helpen om de prestatie nog iets beter te laten worden. Maar wanneer de angst om iets niet goed te doen, dat je het niet zou kunnen of het voor iemand niet goed te doen zo groot wordt dat het je negatief gaat beïnvloeden, kan er zeker sprake zijn van faalangst. 

3 soorten faalangst

Faalangst kan je in 3 categorieën indelen. Het is mogelijk dat je je herkent in één van de categorieën, maar ook in twee of zelfs alle drie de categorieën. 

Sociale faalangst

Er is sprake van sociale faalangst wanneer je bang bent wat anderen van je vinden als je in een socialen situatie bent. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je met iemand in gesprek moet/bent of wanneer je een groep(je) moet toespreken of in een groep een beurt krijgt om iets te zeggen. Je bent bijvoorbeeld bang dat de ander je niet leuk of goed genoeg vindt en je bent dan bang om kritiek te krijgen. 

Motorische faalangst (prestatieangst)

Wanneer je een fysieke prestatie moet leveren ben je bang dat je dit niet gaat lukken. Je hebt dan bijvoorbeeld moeite om je lijf onder controle te houden bij het sporten. 

Cognitieve faalangst (testangst)

Wanneer je een toets of examen moet maken is dit een vorm van faalangst die je parten kan spelen. Je bent bang dat je de informatie niet meer weet, niet slim genoeg bent of dat je door de mand valt omdat je bang bent dat je niet goed genoeg hebt geleerd. Als de stress / spanning zo hoog is, kan je zelfs dichtklappen en een black-out krijgen en lukt het helemaal niet meer om te presteren. 

Oorzaak en gevolg 

Oorzaak

Faalangst ontstaat vaak om waardering van familie, vrienden en klasgenoten / collega's te verliezen. Mogelijk dat iemand met faalangst al wat meer aanleg heeft om onzeker te zijn en het daardoor makkelijker ontwikkeld. Wanneer je boven je kunnen werkt kan het zijn dat je faalangst ontwikkeld. Je wilt jezelf zo graag bewijzen en bent erop gebrand dat het allemaal gaat lukken. Daarom kan de angst om fouten te maken boven het gezonde niveau komen.  Een andere reden kan zijn dat je in het verleden negatieve ervaringen hebt gehad hoe er op je prestatie(s) is gereageerd en ben je bang dat dit weer niet goed zal gaan en je dezelfde kritiek zal krijgen. Door alle bovenstaande voorbeelden kan de druk voor jezelf zo oplopen dat je bang bent dat het mis gaat. Juist door de druk die hierdoor ontstaat gaat het ook makkelijker mis en wordt je bevestigd in je angsten. Dat werkt als een vicieuze cirkel door. 

Gevolgen

Onderpresteren of nog harder gaan werken: Wanneer de faalangst zo groot / overheersend is, zal dit je beperken in je functioneren. Je zal bepaalde situaties uit de weg gaan of bepaalde dingen die je moet doen uitstellen. Wanneer je je minder goed kan concentreren en je veel stress hebt kan er sprake zijn van passieve faalangst. De keerzijde is dat je jezelf wilt bewijzen en juist heel hard gaat werken om maar gezien te worden en te bewijzen dat je het wel kan. Vaak zie je dat mensen met deze vorm van faalangst alles tot in de puntjes perfect voorbereiden, zodat er niks mis kan gaan. Dit wordt ook wel actieve faalangst genoemd. 

Stress en spanningsklachten: Wanneer je hoofdpijn, slaapproblemen, prikkelbaarheid hebt en veel piekert kan het zomaar eens zijn dat je last hebt van stress en spanningsklachten. Al deze klachten hebben een negatieve invloed op je functioneren wat alles nog verder versterkt. Als deze klachten te lang blijven bestaan, kan je er zelfs een burn-out door oplopen. 

Problemen in sociaal contact: Wanneer je last hebt van sociale faalangst zal je geneigd zijn om sociale contacten uit de weg te gaan. Vaak zie je dat mensen bang zijn dat ze er niet bij horen en dat de gedachte bestaat dat een ander jou niet aardig of goed genoeg vindt. Door deze gevoelens kan je je steeds meer afzonderen waardoor het aangaan van contact steeds moeilijker wordt. De andere kant is dat je gaat overcompenseren en iemand juist heel overdreven aanwezig kan zijn in het sociale contact onderling en dat mensen afschrikt. 

Je kan je misschien wel voorstellen dat bij welke vorm van faalangst dan ook iemand de controle verliest. Veel gedachtes / aannames die mensen met faalangst hebben over wat de waarheid zou zijn, kloppen niet en worden uit hun verband getrokken door hun angst om te falen. Dit alles kan je functioneren beïnvloeden en in extremere gevallen je leven uit balans halen of zelfs gezondheidsklachten geven. Wanneer je je hierin herkent en er meer over wilt weten of er klaar mee bent en de faalangst de baas wilt worden, nodig ik je hierbij uit een berichtje te sturen en kom ik graag met je in contact

Image by Sydney Sims

Burn-out

Als je een burn-out hebt, voel je je lichamelijk en mentaal heel erg moe. Het voelt alsof je letterlijk ‘opgebrand’ bent. Je raakt je grip op de situatie kwijt, reageert over emotioneel, en je krijgt klachten die veel invloed hebben op je dagelijks leven. Kleine taken kunnen dan zelfs al te veel zijn en heb je geen idee hoe je die voor elkaar moet krijgen.

Bij een burn-out heb je minimaal 6 maanden last van drie of meer van de volgende klachten: 

Je voelt je lichamelijk moe.

* Je voelt je geestelijk moe. Je hebt moeite om je aandacht erbij te houden en/of dingen te onthouden. Voelt vaak     

   als watten in je hoofd. 

* Je huilt snel. 

* Je bent prikkelbaar. Je wordt snel geïrriteerd, boos of gefrustreerd op kleine dingen of situaties. 

* Je kunt niet tegen overmatige prikkels zoals drukte of lawaai. 

* Je voelt je onrustig of gejaagd. Soms met hartkloppingen

* Je piekert veel. 

* Je slaapt slecht. 

Het kan zijn dat je al een periode last hebt van deze klachten, maar nog steeds door gaat met doorgaan en je hier niet aan toe wilt geven. Je redt het nog wel of je kan niet stoppen omdat je in de veronderstelling bent dat de ander je nodig heeft, omdat het anders niet door kan gaan of niemand weet wat die moet doen (je bent onmisbaar in jou beleving). 

Wanneer je minder dan 6 maanden of minder dan minimaal drie van bovenstaande klachten ervaart, is er naar alle waarschijnlijkheid geen sprake van een burn-out maar mogelijke van overspannenheid. Voor een juiste diagnose is het aan te raden om naar een huisarts te gaan, om zo ook de juist behandeling / begeleiding te krijgen.

Oorzaak burn-out

Zoals hierboven ook al beschreven kan een burn-out ontstaan als je langdurig onder stress, (emotionele) spanning / of druk staat en je meer moet presteren als dat je aan kan. Voorbeelden waar je veel stress door kan ervaren zijn bijvoorbeeld; ernstige ziekte in je naaste familie- of vriendenkring, moeten zorgen voor iemand anders, te hoge prestatie moeten leveren voor je studie of het werk, een scheiding, problemen op school of op je werk of zelfs afscheid moeten nemen van je baan, enz.. 

Iedereen reageert anders op situaties. Daarom kan het voorkomen dat mensen in een gelijke situatie een ander gevolg hebben. Wat voor de één een fluite van een cent is of goed te dragen, is voor de ander te belastend en geeft langdurig zoveel druk en stress dat iemand het niet meer aan kan en daardoor in een burn-out terecht komt. Sommige mensen lopen meer risico op het krijgen van een burn-out. Dat kan zijn als je: 

* Nee zeggen erg lastig of zelfs moeilijk vindt. 

* Hoge eisen stelt aan je zelf en vindt dat je die minimaal moet behalen (perfectionisme). 

* Daarbij negatief bent over je eigen prestaties (oh dat kan ik toch niet, of het is nooit goed genoeg, mensen zullen

   wel vinden dat ik het niet kan, enz.). 

* Moeite hebt om hulp te vragen aan anderen. "Als ik het zelf doe is het tenminste goed", "als ik niks vraag kan ik het

   ook niet verkeerd doen / heeft niemand in de gaten dat het misschien niet goed genoeg is", "als ik hulp vraag, dan

   faal ik en dat kan natuurlijk niet!"

* Moeilijk je gevoelens kunnen laten zien. 

* Een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Denken voor iedereen te moeten zorgen of dat alles wat er ligt

  onder jouw verantwoordelijkheid valt. 

* Sterk betrokken zijn bij iets of iemand en erg gemotiveerd zijn om je inzet daarin te laten zien en bij te dragen. 

Wanneer jij de diagnose burn-out hebt gekregen, of je herkent in bovenstaande en het niet meer alleen wilt doen / dragen, dan nodig ik je hierbij uit om contact met mij op te nemen. Graag ontmoet ik jou om samen eens te kijken wat de oorzaak is van het ontstaan van de gevoelens. Samen met jou gaan we op onderzoek uit naar wat jij nodig hebt om de balans terug te kunnen vinden en ook wat je nodig hebt om niet opnieuw in een dergelijke situatie terecht te komen voor een volgende burn-out. 

Image by Aydin Hassan

Narcisme

Wat is narcisme? 

Er wordt gesproken over een vorm van narcisme wanneer iemand een gedragsvorm heeft waarbij hij/zij zichzelf onder andere erg belangrijk vindt. Iemand geloofd volledig in zichzelf en vindt dat hij/zij geen fouten kan maken. Daarmee vinden ze dan ook dat de ander het altijd fout gedaan heeft. Een narcist houdt van zelfverheerlijking in welke vorm dan ook. Over het algemeen vertoont een narcist egoïstisch gedrag, is dominant en barst van de ambitie en heeft in de kern weinig empathie. Narcisten zijn in bijna alle gevallen uit op macht in welke vorm dan ook. Zij willen altijd in alles de beste zijn vanuit hun eigen optiek en zullen er alles aan doen om dat te bewerkstelligen.

 

Wanneer iemand verborgen narcisme heeft, dan zie je vaak dat iemand twee gezichten heeft. Naar de buitenwereld toe lijkt iemand heel sociaal, leidt het perfecte leven voor de buitenwereld en maakt veel vrienden (in de beleving van de narcist alles net iets minder goed kan als hij/zij zelf, zodat de zelfverheerlijking meer macht krijgt). Op het moment dat de voordeur gesloten wordt, komt het andere gezicht tevoorschijn en worden degene met wie de narcist samenleeft gemanipuleerd. Het zelfvertrouwen, zelfbeeld en de zelfredzaamheid van de persoon die samen leeft met een narcist wordt stukje bij beetje heel geleidelijk aan afgebroken en in extreme gevallen wordt iemand zijn/haar persoonlijkheid afgenomen. 

Over de oorzaak van narcisme zijn de wetenschappers het nog niet eens. Er zijn wetenschappers die beweren dat het fysiek aantoonbaar is en anderen zeggen dat het ontstaat door een (ernstig) trauma dat iemand op jonge leeftijd heeft meegemaakt of een tekortkoming in de opvoeding. Wat het ook is, een narcist vindt over het algemeen van zichzelf niet dat hij/zij ziek is en zal zich dus ook niet (gauw) laten helpen. 

Slachtoffer door iemand met narcisme

Iedereen kan slachtoffer worden van een narcist. Echter hebben narcisten wel een voorkeurstype. Wanneer iemand gevoelig en empathisch is val je in de risicogroep. Ook mensen die van nature wat onzeker zijn vallen in de risicogroep. Dit omdat de prachtige eigenschappen van zorgzaamheid, respect, eerlijkheid en openheid de brandstof zijn om het narcisme te voeden. Doordat je zorgzaam en invoelend bent, snap jij precies wat de narcist nodig heeft en deze zal dat dan volledig uitbuiten. Wanneer je onzeker bent, geeft dat voor de narcist veel ruimte om jou zo te manipuleren/sturen dat alles in teken staat van de behoefte van de narcist om zo de macht en controle die hij/zij zo nodig heeft ten koste van jou zal afdwingen. 

Doordat narcisten heel erg geslepen zijn in het manipuleren van jou als slachtoffer en het heel geleidelijk aan gaat, zal het een hele periode duren voordat je beseft en vervolgens toe wilt geven dat je het slachtoffer bent geworden van iemand met narcisme. Doordat de narcist alles verdraait en je aan alles laat twijfelen en je het gevoel geeft dat jij het fout gedaan hebt of het verkeerd ziet, is ook het beseffen en uiteindelijk het toegeven van het slachtofferschap een hele klus.

 

Wanneer je te maken hebt gehad met iemand die verborgen narcisme heeft, zal je ook gemerkt hebben dat als je al ooit het lef had er met iemand over te praten niemand je geloofd die de persoon met narcisme ook kent. De reden hiervan is dat de narcist heel sociaal en als een mooi en interessant persoon over kan komen. Dat maakt dat de narcist jou alleen maar meer in zijn/haar macht heeft en jou alleen maar kleiner en onzekerder maakt.

 

Een narcist heeft (onbewust) tot doel iemand volledig kapot te maken. De reden hiervoor is dat de narcist altijd het verlangen naar macht en controle moet aanvullen om zijn ego op pijl te houden. Dit gaat ten kosten van anderen. Een narcist heeft naast manipulatie achter gesloten deur, ook openlijke manipulatie, (psychisch) misbruik en openbare vernedering als tools om jou 'klein' te krijgen. 

Hoe kom je los van een narcist en hoe dan verder? 

Zo makkelijk je verstrikt bent geraakt in het web van de narcist, zo lastig is het om er weer uit te komen. Doordat de narcist er alles aan doet om jou onder controle en in zijn/haar macht te houden vraagt het een rigoureuze aanpak om los te komen. Dit kan misschien lastig voor je zijn, want degene met wie je en relatie hebt, weet precies wat te zeggen om je aan het twijfelen te brengen. Vaak is het net of ze ruiken dat je twijfelt of dat er iets speelt wat in hun nadeel is en zijn ze poeslief en zeggen ze precies wat je nodig hebt of graag wilt horen. Het kan ook gebeuren dat de narcist bij onraad juist de manipulatie opvoert en boos op je wordt en je negeert. Ondanks dat het misschien anders voor je voelt doet de narcist je in beide gevallen te kort en krijg je niet wat je verdient. 

Een narcist zal nooit rekening met je houden en zal je nooit kunnen geven wat je nodig hebt. Voor de narcist is er maar 1 persoon belangrijk in het leven en dat is hij/zij zelf. Alle andere mensen in het leven van de narcist zijn er om de narcist te bevredigen in het controle en machtsgevoel en te voeden in het ego in hoe geweldig hij/zij is. Dat maakt dat dit hoe dan ook een ongezonde relatie is. Hoe moeilijk en pijnlijk ook, je doet er goed aan bij je narcistische partner weg te gaan en ook geen contact meer te hebben. Omdat een narcist graag de controle wil hebben, zal deze er alles aan doen om toch het contact weer aan te gaan. Op het moment dat jij reageert, ben je weer in de macht van de narcist. Het maakt niet uit of je boos, verdrietig of vriendelijk bent want elke vorm van reactie is in deze fase goed genoeg voor de narcist. 

Om weg te komen vraagt het een goede voorbereiding. Zorg dat je een vangnet hebt waar je terecht kan en breng eventuele dingen die voor jou belangrijk zijn op een eerder moment al bij dat vangnet onder. Zorg ervoor dat de narcist hier niks van merkt. Als je zover bent, geef je aan dat je vertrekt en ga je weg om niet meer terug te komen. 

Dit zal een heel pijnlijk en verdrietig moment voor je zijn. Jij bent gehecht aan deze persoon en hebt er alles aan gedaan om de relatie te laten slagen. Het is dan ook een heel normaal gevoel dat je een gebroken hart kan ervaren en echt een periode van verdriet/rouw kent. Daarbij komt dat je mogelijk (erg) aangetast bent in je zelfvertrouwen en in je zelfbeeld in wie jij bent en wat jij wilt. Je bent zo lang in de aanpassing geweest en 'in dienst van' de narcist. Het is goed om hieraan te werken en weer bij jezelf te komen om zo weer gelukkig in het leven te komen staan. Daarbij is het belangrijk om terug te kijken naar wat je geleerd hebt om te voorkomen dat je opnieuw in een relatie met een narcist terecht komt. 

Wanneer jij je herkent in bovenstaande en je graag verandering in je situatie aan wil brengen of al uit de toxische relatie bent, en er alleen niet voldoende uit komt om je zelfvertrouwen en/of je zelfbeeld weer de gewenste vorm te geven, dan ben je welkom om samen te kijken wat je wilt en zo samen te bepalen wat je nodig hebt. Neem dan contact met mij op om een afspraak te maken. 

Een narcistische ouder

Behalve in een liefdesrelatie kan je ook te maken krijgen met een narcistische ouder of zelfs ouders. Als kind ben je in ieder geval een deel van je leven afhankelijk van je ouders en is het minder makkelijk om daar los van te komen. Het is zwaar om bij een narcistische ouder(s) op te groeien. Doordat je in je jonge jaren gevormd wordt, laat het opgroeien bij een narcistische ouder of ouders zijn sporen na die helaas pas in je volwassen leven aan de oppervlakte komen.

 

Voor de narcistische ouder is een kind een verlengstuk van zichzelf of kan een last zijn. Zolang jij geen bedreiging voor je narcistische ouder vormt en hen trots maakt zodat zij hun ego kunnen voeden gaat het goed. Helaas kent een narcist niet hoe deze liefde moet geven aan een ander persoon. De narcist bepaalt wanneer het 'liefde' geeft maar pakt het ook net zo makkelijk weer terug. Dit zorgt voor een kind voor een onveilige en onzekere relatie. 

 

Wanneer je als kind nooit weet of en wanneer je het goed kan doen, doet dit iets met je zelfvertrouwen en je eigenheid. Je leert om in de aanpassing te gaan en gaat erg je best doen om het je narcistische ouder naar de zin te maken. Vanuit loyaliteit dat je hebt als kind wil je voor je ouder zorgen en wil je dus voldoen aan diens wensen. Daarbij wil ieder kind gehoord en gezien worden door de ouders. Wanneer dit er allemaal niet is, vormt je dat als mens. Misschien herken je wel een aantal van onderstaande punten; 

* Je hebt geen idee wie je bent of wat je wilt in je leven. Waar word jij nou echt blij van? Je twijfelt constant aan alles.

* Je hebt het gevoel dat het altijd aan jou ligt en je niks goed kan doen. Je denkt ook dat iedereen om je heen vindt

  dat jij het fout doet.  

* Je durft zelf geen keuzes te maken. Want welke is de goede en dadelijk doe je het weer fout. 

* Je heb geen vertrouwen in andere mensen. Door je narcistische ouder heb je geleerd dat je niet weet waar je aan

   toe bent als je iemand wilt vertrouwen, want je kan zo weer pijn of te kort gedaan worden.

* Je durft geen kritiek te geven. Je bent zelf misschien al meer dan eens voor schut gezet door je ouders waar

   anderen bij waren. Of als je kritiek durfde te geven, kreeg je dat dubbel en dwars terug betaald door je

   narcistische ouder. 

* Voor de buitenwereld lijkt jou gezin van herkomst het perfecte gezin. Helaas weet jij dat het achter de voordeur

   niet zo perfect is als het er voor de buitenwereld uit ziet. 

Wanneer jij als kind te maken hebt (gehad) met een narcistische ouder of ouders is het van groot belang om wanneer je in de mogelijkheid bent los te raken van ze en te leren bij jezelf te komen. Je mag in veiligheid en vertrouwen gaan ontdekken wie jij bent en wat jou blij maakt in het leven. 

Mocht jij jezelf herkennen in bovenstaande tekst, en wil jij op ontdekking naar wie jij bent en wat jou blij maakt in het leven, dan kom ik graag met je in contact wanneer het voor jou goed voelt om samen met mij op pad te gaan. 

bottom of page