top of page
Gelukkig gezin

Kindercoaching

Aangepast op de vraag van het kind

Welkom met alles wat er is

Als ouder wil je altijd het beste voor je kind. Maar wat als je aan je kind merkt dat het niet lekker in zijn vel zit, gedragsverandering vertoont, niet lekker mee kan komen op school of misschien thuis zich terug trekt of juist heel aanwezig is? Mogelijk heb je een aanwijsbare oorzaak voor het gedrag dat je kind laat zien en misschien ook niet.

Als je de vinger er niet goed op kan leggen wat er met je kind 'aan de hand is', geëmotioneerd raakt (boos, frustratie, negeren enz.), misschien even niet goed weet wat je moet doen kan je in een vicieuze cirkel terecht komen. Actie geeft reactie en je raakt verder van elkaar verwijderd of je kind klemt zich alleen nog maar steviger aan jou vast. 

Kinderen zijn nog niet altijd even goed in staat om goed onder woorden te kunnen brengen wat er met hen is. Wat er vaak gebeurt is dat zij via hun gedrag iets proberen te vertellen over wat hen dwars zit. Dat gedrag is voor ons volwassen niet altijd logisch met als gevolg dat wij actief reageren op het gedrag dat ons kind laat zien zonder de boodschap te begrijpen.

 

Een voorbeeld

Jij en je partner hebben allebei een drukke baan. Als jullie eind van de middag de kinderen ophalen van de opvang moet er thuis nog van alles gebeuren. Je kind wil je graag iets vertellen over de dag en wat het heeft meegemaakt. Dit lukt niet omdat de werktelefoon gaat, er gekookt moet worden, de was moet nog gauw even aan, de laatste mails nog snel even beantwoorden zodat dat door kan gaan enz.. Als dit een keer gebeurt is dat geen ramp. Mocht dit scenario zich (zeer) regelmatig voordoen, kan je je voorstellen dat jou kind zich niet gehoord dan wel gezien voelt. Maar hoe leg je dat als kind uit aan je ouders als je 6 of 8 jaar bent? Aandacht is aandacht, dus misschien helpt het als je dingen doet die niet mogen of kom je steeds van alles vragen, je gaat schreeuwen, je bent heel aanwezig enz.. In alle drukte die er al is zit je hier als ouder misschien niet op te wachten en vind je je kind maar lastig en irritant. Misschien word je wel boos op je kind. Allemaal hele logische reacties. Doordat je elkaar niet begrijpt en het niet duidelijk kan maken aan elkaar raak je uit verbinding en blijft het gedrag bestaan. 

Believe in Yourself_edited.jpg

Mijn werkwijze

Wat is holistisch kindercoaching?

Met deze benadering ga ik ervanuit dat het lichaam, de geest, gevoelens, gedachten en verlangens met elkaar verbonden zijn. Daarbij is ook het systeem waar je kind uit komt en in zit onderdeel van je kind. Al deze aspecten hebben invloed op elkaar en het kan zijn dat daarin iets uit balans is, waardoor het voor je kind (even) niet lekker loopt. In mijn contact met je kind zal ik naar al deze aspecten kijken en de behandeling daarin afstemmen.

Met welke vragen kan je zoal terecht?

Op het moment dat je denkt  of merkt dat je kind vast loopt of even niet meer weet wat te doen, je verandering in gedrag bemerkt of er echt een concrete vraag is is, je kind (met jou/jullie als ouder(s)) altijd welkom. Samen zullen we kijken wat de vraag is. 

 

Voorbeelden voor vragen kunnen zijn:

  • Pestgedrag of gepest worden

  • Overlijden, ziekte, scheiding binnen het gezin, familie, dierbare uit de omgeving

  • (Faal)angst, boosheid of verdriet

  • Omgang met andere kinderen

  • Hoog gevoeligheid, verlegenheid, onzekerheid

  • Leer- of slaapproblemen

  • Onverklaarbare verandering in gedrag van je kind

 

Dit zijn een aantal voorbeelden, maar er zijn nog meer voorbeelden mogelijk. Dus staat het onderwerp waar jij een vraag over hebt er niet tussen, neem dan gerust contact met mij op om af te stemmen of ik iets voor jou/jullie kan betekenen.

Mijn werkwijze

Voordat we echt gaan beginnen vind ik het belangrijk om eerste een vrijblijvende kennismaking te doen. Dit om allemaal te kunnen ervaren of er een eerste klik is. Mocht iemand die eerste klik als niet prettig ervaren, dan is dat belangrijk om naar elkaar uit te spreken. Dit omdat je samen een kwetsbaar deel gaat bekijken en het vertrouwen en de veiligheid daarbij van (groot) belang is. Op het moment dat er geen goede klik is, zal er naar alle waarschijnlijkheid geen volledige openheid en/of vertrouwen zijn waardoor je niet eerlijk naar de hulpvraag kan bewegen. De kans dat de hulpvraag dan niet volledig wordt behandeld is reëel. Jou kind verdiend de juiste begeleiding dus daarom is dit voor mij een belangrijk startpunt. 

Deze kennismaking (van maximaal 30 minuten) kan plaats vinden in mijn praktijk, maar als je in een straal van 15 km rondom de praktijk woont, is het ook mogelijk om een kennismaking bij jullie thuis te plannen. Ook kan dit eventueel digitaal middels beeldbellen of via teams. 

In deze kennismaking staat het kennismaken centraal. Ik zal iets over mijzelf vertellen en jullie mogen ook iets over jezelf vertellen en als het goed voelt, eventueel al iets over de hulpvraag vertellen. 

Voordat we echt naar het onderwerp toe gaan waar de vraag over gaat, is het voor mij van groot belang dat er voor jou kind een veiligheid en vertrouwen is naar mij toe en deze zich vrij voelt bij mij om te kunnen en durven delen wat het wil delen. Daarom zal ik in de eerste sessie(s) starten om die veilige basis te leggen, zodat we van daaruit kunnen gaan werken. 

Ik werk niet met vaststaande protocollen. Wel hanteer ik richtlijnen die ik volg en waarbinnen ik kan meebewegen in de vraag en de emotie van dat moment. Mijn coaching is gericht op samen met het kind en de ouder(s) / voogd te kijken naar wat er is. Inzichten verkrijgen in waarom de dingen zijn zoals ze zijn en daar waar mogelijk kijken naar verbeteringen of misschien zelfs oplossingen. Lang niet alles is op te lossen, maar helpen verkregen inzichten om beter om te kunnen gaan met de situatie. Ook kan het zijn dat er meer specifieke begeleiding / therapie nodig is die buiten mijn kennis en kunde gebied komen. Wanneer dat het geval zal zijn, zal ik dit ook aangeven en kijken we op dat moment samen verder hoe daar vorm aan te geven. 

De sessies

Als we besluiten om samen verder te gaan, dan zal er een intake gesprek (ongeveer 90 minuten) plaats vinden met de ouder(s) / voogd waarna de sessies zullen volgen. Omdat het afhankelijk is van de hulpvraag van het kind kan ik op voorhand niet aangeven om hoeveel sessies het zal gaan. Belangrijk te weten voor jou als ouder / voogd is dat ik niet van de quick fix ben, maar kijk naar wat helpend is voor de lange termijn om de kans op terugval voor de hulpvraag te beperken. 

 

Daarbij is een belangrijk aspect voor mij dat ik het tempo van jou kind volg in de coaching. Dit zodat het kind kan volgen wat er gebeurt en dat wat we doen kan integreren. Voor mij is het belangrijk dat jou kind zelf voelt en ervaart wat er gebeurt en misschien veranderd. Wanneer jou kind dit zelf mee ontwikkeld is de kans dat het beklijft groter dan wanneer verwacht of opgedragen wordt. Als een kind dit vanuit de laatst benoemde beweegreden doet, dan zal het na een x-periode mogelijk weer vervallen in het oude gedrag / emotie.

 

Per sessie zal ik afstemmen op de vraag van jou kind in dat moment. Uiteraard zal ik de rode draad van de hoofdvraag daarbij niet uit het oog verliezen.

bottom of page